Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / De 4e regionale tentoonstelling van lokale producten, van 22 tot 24 December in Tinghir

De 4e regionale tentoonstelling van lokale producten, van 22 tot 24 December in Tinghir

De 4e regionale tentoonstelling van lokale producten, van 22 tot 24 December in Tinghir

ABDERRAHIM FAKIR IDRISSI … TELEGRAAFM

Als onderdeel van de strategie voor de groene generatie 2020-2030 en in samenwerking met de wilaya van de regio Daraa-Tafilalet, de provincie Tinghir, het regionale directoraat van landbouw en andere partners, organiseren de Kamers van Landbouw van de regio Daraa-Tafilalet de 4e editie van de regionale Terrait-productenbeurs, met als thema “het sociale beschermingssysteem, een koninklijk project van cohesie en versterking van de landbouwontwikkeling”, van 22 tot 25 december 2023 in Tinghir. … Deze show heeft tot doel landproducten Te promoten vanwege hun belangrijke plaats in de economie van de regio: aangezien ze worden beschouwd als een hefboom voor de ontwikkeling van de sociale economie en de cohesie tussen categorieën van de samenleving. Vier dagen Lang krijgen coöperatieve exposanten de Kans Om hun producten aan Marokkaanse en buitenlandse bezoekers te presenteren. Voor dit evenement werd een oppervlakte van naar schatting 3000-m2 toegewezen, waaronder 100 stands bedoeld voor coöperaties in de regio Daraa-Tafilalet en economische belangengroepen, waaronder 60 regionale coöperaties van het Koninkrijk, 10 coöperaties die de sector van de ambachten bestrijken en 11 institutionele stands. … Onder de doelstellingen die in de vierde editie aan de regionale beurs voor lokale producten zijn toegewezen, noemen we:  1, landbouwcoöperaties en economische belangengroepen ondersteunen bij de marketing van hun producten:

  2, Versterking van de capaciteiten van professionele landbouworganisaties

. 3, een ruimte creëren voor de uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende economische actoren

  4, het bewustzijn bij coöperaties vergroten van het belang van lokale producten bij zelfstandig ondernemerschap

. 5, bijdragen aan de lokale ontwikkeling door het bevorderen van solidariteitstoerisme, en

  6. Blijf op de hoogte van de huidige stand van de valorisatie van lokale producten op regionaal niveau

***************************************************

Le 4ème Salon régional des produits du terroir, du 22 au 24 décembre à Tinghir

 

Dans la cadre de la stratégie de génération green 2020 – 2030 et en partenariat avec la wilaya de de la Région Daraa-Tafilalet, La province de Tinghir, La Direction Régionale de l’Agriculture, et autres partenaires, La Chambres d’agriculture de la Région Daraa-Tafilalet organise la 4ème édition du salon régional des produits de Terrait, sous le thème ” le système de protection sociale, un chantier royal de cohésion et de renforcement du développement agricole”, et ce du 22 au 25 décembre 2023 à Tinghir… Ce salon vise à promouvoir les produits de terrait en raison de leur place importante dans l’économie de la Région : vu qu’ils sont considérés comme un levier de développement de l’économie sociale et de cohésion entre les catégories de la société. Durant 4 jours, les exposants des coopératives auront l’occasion de présenter leurs produits aux visiteurs Marocains et étrangers. Une superficie estimée à 3000 metres m2 a été ailouee à cet événement comprenant 100 stands destinés aux coopératives de la région Daraa-Tafilalet, et groupement d’intérêt économique, dont 60 coopératives de région du Royaume, 10 coopératives qui couvrent dans le secteur de l’artisanat et 11 stands institutionnels… Parmi les objectifs assignés au salon régional des produits de terroir sa quatrième édition nous citons

 1, soutenir les coopératives agricoles est les groupements d’intérêt économique dans la commercialisation de leurs produits

 2, Renforcement les capacités des organisations professionnelles agricoles

. 3, créer un espace d’échange d’expérience entre les différents acteurs économiques

 4, sensibiliser les coopératives sur l’importance des produits au terroir dans l’auto- l’auto emploi

. 5, contribuer au développement local en favorisant le tourisme solidaire, et

 6,Être informé de l’état actuel de valorisation des produits de Terroir au niveau régional

************************************************

De 4e regionale tentoonstelling van lokale producten, van 22 tot 24 December in Tinghir

ABDERRAHIM FAKIR IDRISSI … TELEGRAAFM

Opening van de regionale beurs voor regionale producten in: Tinghir De landbouwboerderij Draa-Tafilalet slaagt erin workshops en seminars te organiseren Onder de slogan: Social Beschermingssysteem, Koninklijke Werkplaatsen voor Cohesie en Bevordering van de Landbouwontwikkeling Al-Akhbariya 24/Karim Al-Idrissi De Landbouwkamer van de regio Draa-Tafilalet, in het hart van de stad Tinghir, organiseerde op vrijdagochtend 22 december 2023 in aanwezigheid van de gouverneur voor de vierde editie de regionale beurs voor regionale producten. van de provincie Tinghir en president van de regio, en de heer Abdel Karim Ait El Haj, president van de Kamer van Landbouw van de regio Draa-Tafilalet. De tentoonstelling werd ingehuldigd onder toezicht van het ministerie van Landbouw en een aantal visserijsectoren. , plattelandsontwikkeling, water en bossen, en partnerschap met de staat Draa en de prefectuur van de provincie Tinghir binnen het regionale directoraat Landbouw, naast een groep partners. Tijdens een ontmoeting met de heer Abdel Karim Ait Al-Hajj gaf hij aan dat het hoofddoel van deze tentoonstelling het promoten van regionale producten is die een belangrijke plaats innemen in de economie van de regio en worden beschouwd als een hefboom voor economische en sociale ontwikkeling, en spelen ook een cruciale en effectieve rol in de cohesie tussen groepen in de samenleving. Deze show is van groot economisch en sociaal belang. De Kamer organiseert het en is momenteel aan de vierde editie toe, omdat het een gelegenheid zal zijn voor de verschillende exposanten van coöperaties die gespecialiseerd zijn in landbouwproducten Om hun producten waarin zij gespecialiseerd zijn te presenteren aan Marokkaanse en buitenlandse bezoekers. Bezoekers. Er is een oppervlakte van maximaal 3.000 vierkante meter toegewezen, met ongeveer 100 galerijen met economisch voordelige coöperaties en groepen, waaronder 60 coöperaties uit de regio en ongeveer 30 coöperaties uit verschillende regio’s van het land, naast het toewijzen van galerijen aan ongeveer tien coöperaties gespecialiseerd in de traditionele industriële sector, evenals 11 galerijen. Het uiteindelijke doel van de tentoonstelling blijft het ondersteunen van coöperaties en economisch voordelige groepen bij de marketing van hun producten, terwijl tegelijkertijd de capaciteiten van de Draa-Tafilalet-regio op het gebied van landbouwproducten worden versterkt, met als doel een ruimte te creëren voor de uitwisseling van ervaringen tussen economische actoren. Acteurs. Bijdragen aan het bekend maken en bewust maken van coöperaties van het belang van lokale producten voor zelfstandigen, en tegelijkertijd bijdragen aan de lokale ontwikkeling door solidariteitstoerisme te bevorderen en zo de show in staat te stellen ontwikkelingen in verband met landbouwproducten te visualiseren….Volgens de beschikbare gegevens is het evenement is een gelegenheid om de ontwikkelingen in de Koninklijke Werkplaatsen voor Sociale Bescherming aan te pakken en het belang van wetenschappelijk onderzoek en toezicht te benadrukken om regionale producten te verbeteren en te promoten via opleidingsworkshops, die met name aan de orde zullen komen via thema’s die verband houden met de stadia van het verkrijgen van een gezondheidsverklaring. Certificaat. Licentie, de rol van communicatie bij marketing en ondersteuning van projectleiders, de ontwikkeling van de prestaties van coöperaties, evenals de oprichting en het beheer van watergebruikersverenigingen. In de middag vond een persconferentie plaats waarbij de voorzitter van de Kamer en het Organisatiecomité vragen van Al-Ikhbariya 24 beantwoordden, die zich richtten op… Het organiserend comité beantwoordde ook de meeste vragen met betrekking tot de organisatie en evaluatie van regionale producten, en professor Ehro Abu Sharif beantwoordde, in zijn hoedanigheid van directeur van de kamer, vragen met betrekking tot irrigatie, water en de huidige landbouwsituatie, die vooral bestaat in gevallen van schaarste aan regen

*************************************

Colloque scientifique sur la commercialisation des produits régionaux au service du développement agricole et de la cohésion sociale

                              .. ABDERRAHIM Al-Fakir Al-Idrissi

     De 4e regionale tentoonstelling van lokale producten, van 22 tot 24 december in Tinghir Aan de zijlijn van de regionale tentoonstelling van industriële producten in: Tinghir Wetenschappelijk conferentie over de marketing van regionale producten ten dienste van de landbouwontwikkeling en sociale cohesie Al-Akhbariya 24. Karim Al-Idrissi.. Abdul Rahim Al-Faqir Al-Idrissi In de marge van de regionale tentoonstelling van regionale producten in de regio Taghir organiseerde de bevoegde commissie een wetenschappelijke conferentie over de marketing van regionale producten ten-dienste van de landbouwontwikkeling en de sociale cohesie. Na het volkslied en na gebeden te hebben voor een van de personen, presenteerde de heer Ahro Abu Sharif, directeur van de Kamer, een technisch document over het symposium en nam de heer Abdel Karim Ait El Hajj het woord in zijn toespraak. Na de lokale autoriteiten en alle professoren en deelnemers te hebben begroet over het belang van het symposium op deze tentoonstelling en het belang van de workshops gericht op coöperaties en werknemers op het gebied van ruimtevaarttrends. De eerste sessie was gewijd aan de investerings- en territoriale marketingsector, onderscheiden volgens het vastgestelde programma en voorgezeten door professor Al-Hormi, professor aan de Faculteit der Juridische, Economische en Sociale Wetenschappen van de Cadi Ayyad Universiteit. Interventie van professor Noureddine Bouazizi namens de Faculteit der Juridische, Economische en Sociale Wetenschappen van de Cadi Ayyad Universiteit van Marrakech over sociale bescherming in het Westen. Financieringsmodellen De derde interventie was gericht op de vooruitzichten voor creatieve investeringen en innovatie in veelbelovende sectoren van de landbouwsector in de regio Draa-Tafilalet, door professor Lahcen Riach van het Regionaal Investeringscentrum van de regio Draa-Tafilalet. De volgende interventie richtte zich op de bijdrage van cultuur en erfgoed aan d’ontwikkeling van plattelandstoerisme in de regio Draa-Tafilalet, door Dr. Youssef Ait Al-Muqaddam, universiteitsprofessor en expert in plattelandstoerisme. Voordat hij vanochtend afsloot, hield de heer Ali Al-Sfali van de Nationale School voor Handel en Management van de Ibn Tofail Universiteit van Kenitra een presentatie over de bijdrage van digitale innovatie aan de marketing van coöperatieve producten. Na de waardevolle interventies en diepgaande discussies van de deelnemers gingen de deelnemers over naar de tweede as, de tweede sessie, gekenmerkt door veel informatie. Achter haar stond een groep professoren die hun interventies wijdden aan sociale kwesties en solidariteit. economie, waar professor Noureddine Bouazizi als sessievoorzitter een groep professoren presenteerde die gespecialiseerd zijn op dit gebied. In dit aspect presenteerde Dr. Al-Hormi een presentatie over de praktijken van de sociale en solidaire economie en sociale innovatie, terwijl mevrouw Rajaa Al-Ibrahimi, directeur bij het Ministerie van Economie en Financiën, een presentatie hield over de bijdrage van de sociale economie tot lokale ontwikkeling. Dr. Hassan Azouazi presenteerde een presentatie over territoriale marketing, praktijken en toekomstige trends. De heer Ait Ahmed Haddou Al-Habir, die sociale en solidaire economie doceerde, presenteerde een presentatie over de empowerment van plattelandsvrouwen in oases door middel van coöperaties. De deelnemers gingen onmiddellijk door naar de derde sessie over het thema productrevitalisatie en territoriale valorisatie, onder voorzitterschap van de heer Ahmed Ait Hadout, expert in sociale en solidaire economie. In een interventie getiteld Power Skills and Entrepreneurship, the Basis for Success, door Dr. Mohamed Nou namens de Faculteit Wetenschappen en Technologie van de Moulay Ismail Universiteit, en door de heer Taheri Abdel Ghani namens het National Research Institute Agronomic, terwijl hij presenteert in zijn interventies het belang van de saffraanteelt en de ontwikkeling van de teelttechnieken ervan. Volgens het programma was er een tussenkomst van mevrouw Nawal Bouya en Nadwa Thabet, van het Regionaal Directoraat voor Landbouw van Marrakech, die een presentatie gaven over de landbouw, de uitdagingen van klimaatverandering en een case study van de regio Draa-Tafilalet. . Wat de technieken voor het valoriseren van aromatische rozen betreft, deze werden gepresenteerd tijdens een belangrijke presentatie door professor Mohamed Zanini, docent-onderzoeker aan de Faculteit Wetenschappen en Technologieën van de Moulay Ismail Universiteit. Merk op dat de tentoonstelling verschillende belangrijke workshops presenteerde die gericht waren op de valorisatie van appel- en dadelproductietechnieken, evenals op kalverproductie en mesttechnieken. Toen stegen de technieken van productie en valorisatie van de productie van geurige

……………………………………………………..

النسخة العربية

 المعرض الجهوي

للمنتوجات المجالية باقليم تنغير

الغرفة الفلاحية بجهة درعة تافيلالت تنجح في تنظيم المعرض وورشات وندوات علمية هانة 

  … عبد الرحيم الفقير الادريسي..

نظمت الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت بقلب مدينة تنغير المعرض الجهوي المنتوجات المجالية في نسخته الرابعة وذلك صبيحة يوم الجمعة 22 دجنبر 2023، بحضور السيد عامل إقليم تنغير ورئيس الجهة والسيد عبد الكريم ايت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت تم افتتاح المعرض تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشراكة مع ولاية جهة درعة وعمالة إقليم تنغير بالمديرية الجهوية للفلاحة بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء.

  يقول عبد الكريم ايت الحاج ان الهدف الأساسي من هذا المعرض يرمي إلى ترويج للمنتوجات المجالية التي تحتل مكانة هامة في الاقتصاد بالجهة، بل تعد رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لها دور حيوي وفعال في التماسك بين الفئات داخل المجتمع.

     المعرض له أهمية كبرى اقتصاديا واجتماعيا دأبت الغرفة على تنظيمه وهو حاليا في نسخته الرابعة إذ سيكون فرصة لمختلف العارضين من التعاونيات المتخصصة في المنتوجات الفلاحية من عرض من يتخصصون فيه من منتوجات للزوار المغاربة والأجانب.

وهكذا تم تخصيص مساحة تصل إلى 3000 مارس مربع جمعت حوالي 100 رواق تعرض به التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي منها 60 تعاونية من داخل الجهة وزهاء 30 تعاونية من الجهات المختلفة من الوطن بالإضافة إلى تخصيص أروقة لحوالي عشر تعاونيات متخصصة في قطاع الصناعة التقليدية، وكذا 11 رواق مؤسساتيا.

   يبقى الهدف الأسمى للمعرض يرمي إلى دعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي في تسويق منتوجاتها، مع تعزيز إمكانيات جهة درعة تافيلالت في مجال المنتجات الفلاحية، سعيا لخلق فضاء تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين.

 المساهمة في توعية وتحسيس التعاونيات بأهمية المنتجات المجالية في التشغيل الذاتي، مع المساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز السياحة التضامنية وبالتالي يمكن المعرض من الاطلاع على المستجدات التي تتعلق بالمنتجات الفلاحية….وحسب المعطيات المتوفرة ان الحدث فرصة التطرق لمستجدات الورش الملكي بالحماية الاجتماعية والتأكيد على أهمية البحث العلمي والتأطير من أجل تحسين وتثمين المنتجات المجالية من خلال الورشات التكوينية التي سيتطرق إليها بشكل خاص عبر مواضيع تهم مراحل الحصول على الترخيص الصحي ودور التواصل في التسويق والمشاريع المواكبة لحاملي المشاريع، وتطوير اداء التعاونيات وكذا خلق وتدبير جمعيات مستعملي المياه.

  كما تم بعد الظهيرة تم عقد ندوة صحفية أجاب خلالها السيد رئيس الغرفة واللجنة المنظمة عن الصحافة الوطنية والدولية

  كما أجابت اللجنة المنظمة عن معظم التساؤلات التي تتعلق بالتنظيم والتثمين للمنتوجات المجالية، وأجاب الأستاذ اهرو أبو الشريف بصفته مديرا للغرفة عن التساؤلات المتعلقة بالسقي والمياه والوضعية الفلاحية الحالية التي تعيش خاصا في ندرة الامطار.

*******************************

على هامش المعرض الجهوي للمنتوجات المجالية ب: تنغير

ندوة علمية حول تسويق المنتجات المجالية في خدمة التنمية الفلاحية والتماسك الاجتماعي

    على هامش المعرض الجهوي للمنتوجات المجالية بإقليم تتغير نظمت اللجنة المختصة ندوة علمية حول تسويق المنتجات المجالية في خدمة التنمية الفلاحية والتماسك الاجتماعي فبعد النشيد الوطني وبعد الترحم على أحد الافراد قدم السيد اهرو أبو الشريف مدير الغرفة ورقة تقنية عن الندوة وتحدث السيد عبد الكريم ايت الحاج في كلمته بعد الترحيب بالسلطات المحلية وجميع الأساتذة والحاضرين عن أهمية الندوة في هذا المعرض واهمية الورشات التي تستهدف التعاونيات والعاملين في حقل المتوجات المجالية.

الجلسة الأولى خصصت لقطاع الاستثمار والتسويق الترابي تميزت حسب البرنامج المسطر وترأسها الاستاذ الحورمي أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية .. جامعة القاضي عياض

  مداخلة الأستاذ نور الدين البوعزيزي عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش حول الحماية الاجتماعية بالغرب نمادج التمويل

  وكتنت المداخلة الثالثة حول آفاق الاستثمار الخلاق والابتكار في السلاسل الواعدة بقطاع الفلاحة بجهة درعة تافيلالت للأستاذ لحسن الرياش عن المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت

   المداخلة الموالية تمحورت حول مساهمة الثقافة والتراث في تنمية السياحة القروية بجهة درعة تافيلالت للدكتور يوسف ايت المقدم استاذ جامعي وخبير في السياحة القروية

  قبل اختتام هذه الجلسة الصباحية السيد علي السفالي من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ..جامعة ابن طفيل بالقنيطرة قدم مداخلة عن مساهمة الابتكار الرقمي في تسويق منتوجات التعاونيات.

 بعد المداخلات القيمة والمناقشة المستفيضة للحاضرين، انتقل المشاركون الى المحور الثاني وهو الجلسة الثانية التي تميزت بالكثير من المعلومات كان وراءها مجموعة من الأساتذة خصصت مداخلاتهم حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث قدم الأستاذ نور الدين البوعزيزي كرئيس للجلسة مجموعة من الأساتذة المختصين في هذا الحقل.

  في هذا الجانب قدم الدكتور الحورمي مداخلة حول ممارسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي ..فيما قدمت السيدة رجاء الابراهيمي الاطار بوزارة الاقتصاد والمالية مداخلة حول مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في التنمية المحلية.

  الدكتور حسن ازوازي قدم مداخلة حول التسويق الترابي والممارسات والاتجاهات المستقبلية ..وعرض السيد ايت احمد حدو الحبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مداخلة حول تمكين المرأة القروية في الواحات من خلال التعاونيات.

    وبصفة مباشرة انتقل المشاركون الى الجلسة الثالثة الخاصة بموضوع إنعاش المنتجات وتثمين المجال الترابي تراسها الأستاذ احمد ايت حدوت الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

  ففي مداخلة تحت عنوان مهارات القوة وريادة الاعمال أساس النجاح للدكتور محمد نو عن كلية العلوم والتقنيات ..جامعة مولاي إسماعيل ..وتدخل السيد طاهري عبد الغني عن المعهد الوطني للبحث الزراعي ..فيما عرض في مداخلاته اهمية زراعة الزعفران وتطوير تقنيات زراعته.

وحسب البرنامج كانت هناك مداخلة من قبل كل من السيدة نوال بويه وندوة ثابت عن المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش قدمتا عرضا عن الفلاحة وتحديات التغير المناخي ودراسة حالة جهة درعة تافيلالت.

  اما تقنيات تثمين الورد العطري فكانت في عرض هام للأستاذ محمد زنيني الأستاذ الباحث في كلية العلوم والتقنيات بجامعة مولاي إسماعيل.

نشير ان المعرض عرف مجموعو من الورشات الهامة تمحورت حول تثمين التفاح وحول تقنيات الإنتاج للتمور فضلا عن تقنيات الإنتاج وتسمين العجول.  ثم تقنيات الإنتاج وتثمين الإنتاج للورد العطري .. بالإضافة الى تقنيات الإنتاج وتثمين العسل بالجهة.

  هذه الورشات الخاصة بالتكوين استهدفت أعضاء التعاونيات وتمحورت حول مراحل الحصول على الترخيص الصحية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..ثم كيفية مواكبة مجموعة القرض الفلاحي من اجل استفادة الفلاحين ..فضلا عن التسويق الاليكتروني ودور الوكالة في مواكبة حاملي المشاريع وتطوير أداء المقاولات الصغيرة جدا.. وتم أيضا عرض سلسلة الورد العطري في الورشات واعتبار الورد رافعة للتنمية وجاذبية المجال. كما تم التعريف بدور المراكز في مواكبة الشباب حاملي المشاريع.

  وهكذا نشط هذه الدورات التكوينية كلا من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للفلاحة الصحية والغذائية…والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالجهة. فضلا عن جمعية مغرب تافيلالت والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات. والمركز الجهوي للاستثمار.

كل هذه الورشات تميزت بالنقاش الفعال من طرف كل أعضاء التعاونيات والعارضين.

***************************

توعية وتحسيس التعاونيات بأهمية المنتجات المجالية

   السيد عبد الكريم ايت الحاج صرح ان الهدف الأساسي من هذا المعرض يرمي إلى ترويج للمنتوجات المجالية التي تحتل مكانة هامة في الاقتصاد بالجهة، بل تعد رافعة للتنمية الاقتصادية  والاجتماعية، كما لها دور حيوي وفعال في التماسك بين الفئات داخل المجتمع…..هذا المعرض له أهمية كبرى اقتصاديا واجتماعيا دأبت الغرفة على تنظيمه وهو حاليا في نسخته الرابعة إذ سيكون فرصة لمختلف العارضين من التعاونيات المتخصصة في المنتوجات الفلاحية من عرض من يتخصصون فيه من منتوجات للزوار المغاربة والأجانب…..ويبقى الهدف الأسمى للمعرض يرمي إلى دعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي في تسويق منتوجاتها، مع تعزيز إمكانيات جهة درعة تافيلالت  في مجال المنتجات الفلاحية، سعيا لخلق فضاء تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين. والعمل على توعية وتحسيس التعاونيات بأهمية المنتجات المجالية في التشغيل الذاتي، مع المساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز السياحة التضامنية، وبالتالي يمكن المعرض من الاطلاع على المستجدات التي تتعلق بالمنتجات الفلاحية….وحسب المعطيات المتوفرة ان الحدث فرصة التطرق لمستجدات الورش الملكي بالحماية الاجتماعية والتأكيد على أهمية البحث العلمي والتاطير من أجل تحسين وتثمين المنتجات المجالية من خلال الورشات التكوينية التي سيتطرق إليها بشكل خاص عبر مواضيع تهم مراحل الحصول على الترخيص الصحي ودور التواصل في التسويق والمشاريع المواكبة لحاملي المشاريع، وتطوير اداء التعاونيات وكذا خلق وتدبير جمعيات مستعملي المياه.

**********************************

جولة لرجال الصحافة والاعلام

   نظمت الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت جولة لرجال الصحافة والاعلام المشركون في الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للمنتوجات المجالية بتنغير شملت  جماعة امسمرير حيث تمت زيارة وحدة تثمين التفاح في هذه المنطقة والوقوف على الدور الذي تلعبه في تثمين التفاح وتطوير إنتاجه وتسويق بالمنطقة.

  الوحدة متخصصة في تخزين وتبريد وإنتاج عصير وخل التفاح بجماعة امسمرير وتلمي بإقليم تنغير ، التي تم انجازها بغلاف مالي بلغ 33 مليون و 500 الف درهم، حيت تم إنجاز المشروع في ضرف 24 شهرا، بتمويل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات التي تدخل في دائرته الفلاحية بجهة درعة تافيلالت.

 حسب معطيات توصلت بها / التلغراف / تبلغ سعة هذه الوحدة 500 طن موزعة على 2 طن لإنتاج عصير التفاح المحلي في اليوم، و100 لتر من خل التفاح المحلي في اليوم، و50 طن خاصة بالمنتوج النهائي اي التفاح.

  كما تم المساء تنظيم حفل الاختتام حيث قامت اللجنة المنظمة للمعرض بتوزيع الجوائز على التعاونيات كما تم توزيع شواهد تقديرية على عدد من الفاعلين والمدراء للمؤسسات الفاعلة في القطاع الفلاحي .

  التفاصيل قريبا

*********************************

كيف تصبح فلاحا متخصصا في ورد العطور؟ 

   اولا يتوجب على الفلاح أن يكون ملما بالممارسات التقنية والسلمية في مجالات الإنتاج والجني والتثمين ان يتعرف على أهم. الأمراض والافات التي يمكن أن تصيب هذه الزراعة…..تلعب  زراعة الورد العطري دورا مهما في الاقتصاد المحلي بمنطقة وادي دادس بقلعة مكونة إلا أنها ظلت رهينة نمط الإنتاج التقليدي، حيث كان ولازال العديد من المزارعين يستعملونها كحواجز ضد الرياح  ويتعاطون مع منتوجاتها كمكمل للانشطة الزراعية الاخرى إذ بقيت كمية الإنتاج مرهونة بأحوال الطقس، حيث تتزامن فترة تفتح الورود مع الفصل البارد، وهو ما يؤثر سلبا على جودة المنتوج وكميته……لقد أصبحت زراعة الورود العطرية من السلاسل المستهدفة بالتطوير والتثمين شأنها في ذلك شأن مجموعة من الزراعات الاخرى بالمنطقة بالزعفران والحناء والتمور…….وحسب المعطيات الأخيرة فإن زراعة الورود العطرية تمتد على طول 3250 كلم طولي أي ما يوازي حوالي 800 هكتار تنتج حوالي 2000   طن سنويا من الورود العطرية الشيء الذي يجعل المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد بلغاريا وتركيا……. في حين يبلغ الانتاج الوطني من مستخلصات زيوت الورد العطري المحصل عليها بطريقة صناعية حوالي 100 كلغ ومن المستخلصات الاخرى حوالي 2500   كلغ توجه كلها لصناعة العطور الرفيعة ومواد التجميل …..ومن أجل تحسين انتاجية هذه الزراعة يتوجب على الفلاح أن يكون ملما بكل هذه المعلومات..

Journalist abderrahim Al Idrissi Fakir

التفاصيل في اعدادنا القادمة.

عن editor

شاهد أيضاً

TCHAD .. MAROC

M. RACHID TALBI EL ALAMI REPRÉSENTE SM LE ROI À LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’INVESTITURE DU …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333