Telegraaf-Mensheid-pers1333

Malouza

Malouza

  Wederom wappert de Marokkaanse vlag in de ruimte van het Koninkrijk der Nederlanden dankzij de zusters “Hafida en Malika Yafrah 

Het project is een spiegel van de ambitie van Marokkaanse vrouwen die willen bijdragen aan de introductie van de geschiedenis van het vaderland op verschillende gebieden, waaronder het gebied van de Marokkaanse keuken in al zijn tradities 

 waarvan de belangrijkste Marokkaanse koekjes van hoge kwaliteit zijn, die door de zusters  Hafida en Malika Yafrah” met alle patriottisme en ijver worden gekozen en gehecht aan hun land, aangezien ze uit de regio Beni Said komen. Nador, met ruime ervaring in partijfinanciering, in Breda, Zuid-Nederland 

  Op basis van hun ervaring en ervaring, en gezien de toenemende vraag van Marokkaanse en Nederlandse klanten en alle nationaliteiten, is besloten om in de wijk Feyenoord in Rotterdam een project voor Marokkaanse zoetigheden op te zetten 

   Op het moment van de aankondiging van het belangrijke project vond de inhuldiging plaats in een geweldige sfeer wetende dat de ceremonie werd bijgewoond door verschillende Nederlandse en Marokkaanse persoonlijkheden, onder leiding van de consul-generaal van het Koninkrijk Marokko in Rotterdam, de heer Omar El- kheyari, de laatste die de zusters “Hafida en Malika Yafrah” bedankte en hen meer wenste. Glorie en succes, zoals de Consul-Generaal zijn bewondering uitsprak voor de zusters, ondanks hun geboorte en geboorte in Nederland, omdat ze stevig gehecht zijn aan hun Marokkaanse identiteit en tradities en om het ware gbeeld van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland te laten zien, zeker als het om het vrouwelijke lid en de jonge groep gaat 

De ceremonie werd ook bijgewoond door de heer Paul, de handelsdeskundige “Hans” en het hoofd van de Rotterdamse Koopliedenvereniging, de heer Eris, een Marokkaanse Fehia voor de zusters, “Hafida en Malika Yafrah”, Marokkaanse ambassadeurs op het gebied van koekjes van hoge kwaliteit … met geluk en succes 

  Ter referentie, het bedrijf “Malouza” is gespecialiseerd in catering voor feesten en bruiloften, maar beperkt zich niet tot catering voor feesten en bruiloften alleen in Nederland, maar dringt ook door in het Koninkrijk België vanwege de kwaliteit en de nabijheid van de Belgisch-Nederlandse grens 

 

Juridisch Nederland .Oprichting …. Bestuur… Afdelingen… vereniging

 

 Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet, zie ook het Nederlandse verenigingenrecht. De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 t/m 52. Een vereniging heeft van rechtswege rechtspersoonlijkheid.Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (in Nederland ook wel ‘Informele vereniging’ genoemd, in België: ‘Feitelijke vereniging’) kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging kan statuten hebben, maar het hoeft niet.Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan wel registergoederen verkrijgen en wel erfgenaam zijn. De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging heeft statuten. De vereniging moet bovendien worden ingeschreven in het Handelsregister 

: Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan informeel, dus louter door de betrokken personen zelf, worden opgericht.Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet bij een notaris worden opgericht. De statuten worden dan opgenomen in een authentieke akte. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan omgezet worden in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door bij de notaris aan de aanvullende vereisten te voldoen.Statuten : In de statuten van een vereniging staat ten minste de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze van bijeenroepen van de algemene (leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders 

 Ook moet er worden bepaald wat er met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval van ontbinding of er moet een wijze omschreven worden hoe de bestemming van een batig saldo zal worden bepaald. Verder laat de Nederlandse wet ruimte over om andere zaken in de statuten vast te leggen.Een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt. Dit doel mag echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen winst gemaakt mag worden, maar deze moet ingezet worden voor een bepaald doel, zoals het doel van de vereniging, kennisdeling of liefdadigheid 

Bestuur  : Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen vertegenwoordigen de vereniging (in en buiten rechte). Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 

عن editor

شاهد أيضاً

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI  BNAT  TIMBOUKTOU Asmaa Hamzaoui a su faire preuve de courage, d’audace et …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333