Telegraaf-Mensheid-pers1333

أفضل الأطعمة

het beste eten

  Marokko keert zich resoluut naar de toekomst. Instellingen, de rol van de vrouw, sociaal beleid, niets ontkomt aan de wind van de moderniteit.

Moderniteit en traditie

Gesterkt door zijn rijke religieuze en culturele erfgoed ondergaat Marokko belangrijke veranderingen. Er doet zich een ware emancipatie voor op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. Het streven naar moderniteit en het belang dat gehecht wordt aan eeuwenoude waarden geven het land een uniek karakter.

Pers en vrijheid

In overleg met journalisten en uitgevers zet de regering zich in voor een proces van herziening van de Perswet, teneinde te komen tot een beter evenwicht tussen aansprakelijkheid, ethiek en vrijheid van meningsuiting. Deze sector wordt gekenmerkt door een groot aantal publicaties, zowel in het Arabisch als in het Frans, die hoogwaardige en pluralistische informatie verstrekken. Ook de liberalisering van de audiovisuele media opent nieuwe uitdrukkingsruimtes.

Verzoeningsproces

De commissie “Rechtvaardigheid en Verzoening” heeft slachtoffers van onrechtmatige verbanning of gevangenneming de mogelijkheid geboden uit de schaduw te treden en te getuigen van hun lijden. Door zijn verleden onder ogen te zien, ter gelegenheid van openbare zittingen die in 2004 op televisie zijn uitgezonden, bereidt een verzoend Marokko zich voor op een toekomst van saamhorigheid en sereniteit.

Vrouwen en macht

De vrouwen bevestigen steeds sterker hun aanwezigheid in het politieke en economische leven. Zij vervullen belangrijke topfuncties, als minister, ambassadeur of kamerlid. De herziening van het Familiewetboek heeft de emancipatie van de vrouw mogelijk gemaakt. Hun rechten zijn versterkt in de zin van gelijke rechten tussen echtgenoten en de rechten van het kind zijn beschermd.

Er zijn maar weinig landen die, zoals Marokko, in zo korte tijd de ontwikkeling naar een moderne samenleving hebben bewerkstelligd. Openheid van geest en verdraagzaamheid vormen hier de grondslag voor vooruitgang.

Een land dat zich naar de toekomst keert

In Marokko is duurzame ontwikkeling een nationale doelstelling die gesteund wordt door Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI. Eén opdracht: de mens centraal plaatsen in de vooruitgang.

Koninklijk engagement

Het INDH, het Nationaal initiatief voor menselijke ontwikkeling, is hèt project van de regeerperiode dat in mei 2005 door de Koning werd gelanceerd. Het INDH, dat alle spelers van het land mobiliseert, omvat verschillende programma’s ter bestrijding van de armoede: een transversaal programma voor sociale engineering, bestrijding van onzekerheid, bestrijding van sociale uitsluiting in stedelijke gebieden en bestrijding van de armoede op het platteland.

Biologische diversiteit

In het besef van het belang van biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling past Marokko een nationale strategie toe gericht op het behoud van zijn biologische erfgoed. In het hele land zijn zo op meer dan 500.000 ha herbebossingscampagnes opgezet met de meest uiteenlopende boomsoorten.

Ontwikkeling van het zuiden

Marokko is vastbesloten om van de zuidelijke provincies een investeringspool en een geïntegreerd regionaal ontwikkelingsmodel te maken. Deze provincies profiteren van een ongeëvenaard ontwikkelingsprogramma, gericht op ingrijpende sanering van slechte huisvesting, ontwikkeling van vissersdorpen, versterking van de infrastructuur en steun van sociale projecten, en gaat gepaard met belastingmaatregelen die investeringen moeten stimuleren.

Beheer van het water

Marokko heeft kort geleden een krachtig en dynamisch beleid gedefinieerd op het gebied van waterbeheer. De strategie is gericht op de noodzaak alle inwoners in alle regio’s het recht op watervoorziening te waarborgen en op de terbeschikkingstelling van een beveiligd waterleidingssysteem.

Marokko heeft duurzame ontwikkeling een centrale plaats in zijn prioriteiten gegeven. Een benadering die de mens de hoogste prioriteit geeft.

© Nationaal Marokkaanse Bureau voor Toerisme, 2020.

عن editor

شاهد أيضاً

Bahrain-Morocco Joint Commission

The Minister of Foreign Affairs, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, met with the Moroccan …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333