Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / جواز السفر البيومتري

جواز السفر البيومتري

جواز السفر البيومتري هو وثيقة سفر فردية. يتم إصدارها دون شروط خاصة بالسن لأي مواطن مغربي يتقدم بالطلب ، إلا في حالة وجود قرار محكمة يعارضه
Het biometrische paspoort is een individueel reisdocument. Het wordt afgegeven zonder leeftijdsvoorwaarden aan elke Marokkaanse burger die het verzoek indient, met uitzondering van het geval van een rechterlijke beslissing die zich daartegen verzet

Het biometrische paspoort heeft een geldigheid van 5 jaar voor personen ouder dan drie jaar en een geldigheidsduur van 3 jaar voor de kinderen jonger dan drie jaar;
Het biometrische paspoort is niet verlengbaar;
Het biometrische paspoort wordt afgegeven op verzoek van betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger in het geval van een minderjarige of een meerderjarige onder voogdij;
De aanvraag voor een biometrisch paspoort wordt ingediend bij de bevoegde Consulaire Dienst tegen overlegging van een ontvangstbewijs;
Voor meerderjarigen wordt het biometrische paspoort opgesteld op basis van de CNIE of het ontvangstbewijs voor de afgifte van de CNIE, afgegeven door de bevoegde Consulaire Dienst;
Voor minderjarigen onder de 12 jaar, die geen CNIE hebben is het biometrische paspoort opgesteld op basis van het uittreksel uit de geboorteakte;
Minderjarigen van 12 tot 18 jaar, die geen CNIE bezitten en die een paspoort willen hebben, dienen contact op te nemen met de Consulaire Dienst van hun woonplaats om hun vingerafdrukken op te laten nemen en hun aanvraag in te dienen.
Procedure
Procedure
De aanvraag voor het biometrische paspoort wordt door betrokkene, zijn vertegenwoordiger of zijn wettelijke voogd ingediend bij de Consulaire Dienst van de woonplaats, tegen een ontvangstbewijs.
De aanwezigheid van de aanvrager is verplicht bij het indienen van de aanvraag.
Minderjarigen dienen vergezeld te worden door hun vertegenwoordigers of wettelijke voogden.
De vertegenwoordiger of wettelijke voogd dient het volgende te overleggen:
Zijn/haar identiteitsbewijs (origineel + fotokopie);
Bewijs van de status van de wettelijke vertegenwoordiger indien hij/zij iemand anders dan de vader of de moeder is;
Het ontvangstbewijs zal vereist worden bij het afhalen van het paspoort.
Bij beschadiging, diefstal of vermissing van het oude paspoort wordt een door de Consulaire Diensten of de lokale autoriteiten gelegaliseerde verklaring op erewoord van betrokkene, zijn voogd of zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Aan te leveren documenten
Aan te leveren documenten
Meerderjarigen:
Consulaire registratie ( geactualiseerd);
Geldig CNIE (origineel + fotokopie) of een fotokopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag voor de afgifte of verlenging van de CNIE;
Bij ontvangstbewijs van CNIE dient belanghebbende ook een geboorteakte of een integrale kopie van de geboorteakte van minder dan 6 maanden oud te overleggen;
Twee identieke recente pasfoto’s op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 30 x 40 mm;
Bij vernieuwing dient het oude paspoort overlegd te worden.
Meerderjarigen onder voogdij:
Naast documenten voor een meerderjarige:
Identiteitsdocument van de wettelijke vertegenwoordiger (origineel + kopie);
Een bewijs van de status van de wettelijke vertegenwoordiger en van de relatie tot de persoon onder voogdij, in het geval van een wettelijke vertegenwoordiger anders dan de vader of moeder;
Verplichte aanwezigheid van de persoon onder voogdij en zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Minderjarige van 12 tot 18 jaar :
Consulaire inschrijving (geactualiseerd);
Geldige CNIE (origineel + kopie) of een fotokopie van het ontvangstbewijs van de aanvraag van de afgifte of verlenging van de CNIE;
Bij ontvangstbewijs van de CNIE dient belanghebbende ook een geboorteakte of een integrale kopie van de geboorteakte van minder dan 6 maanden oud te overleggen;
Twee identieke recente pasfoto’s op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 30 x 40 mm;
Bij verlenging dient het oude paspoort overlegd te worden.
Minderjarig kind jonger dan 12 jaar :
Inschrijvingbewijs van de bevoegde Consulaire Dienst;
Een uittreksel van geboorteakte of een integrale kopie van de geboorteakte van minder dan 6 maanden oud overleggen of een kopie van het trouwboekje (het vroegere “identiteits- en burgerlijke standsboekje” wordt niet meer geaccepteerd);
Dit document moet de voor- en achternaam van betrokkene en de namen van zijn/haar ouders in het Arabisch en Latijns schrift vermelden;
Twee identieke recente pasfoto’s op witte of lichtblauwe achtergrond, formaat 30 x 40 mm.
Bij verlenging dient het oude paspoort overlegd te worden.
Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

Op het niveau van Diplomatieke Missies en Consulaire Posten

De Consulaire Diensten zijn gemachtigd om de handtekeningen die zijn aangebracht op onderhandse akten door de Marokkanen wonend in hun consulair district te legaliseren.
Ze kunnen ook de handtekeningen legaliseren van de overheidsfunctionarissen, de lokale autoriteiten en de buitenlandse consuls gevestigd in hun consulaire district en waarvan ze een handtekeningspecimen hebben.
Aan te leveren documenten
Aan te leveren documenten
Voor de legalisatie van de handtekening van de autoriteit die de akte heeft opgesteld:
Identiteitsbewijs van de aanvrager;
Origineel document dat gelegaliseerd dient te worden
Voor de legalisatie van handtekening op volmachten, verklaringen en verschillende documenten:
Consulaire inschrijving indien betrokkene in het district woont;
CNIE of paspoort;
Volmacht, verklaring of document dat gelegaliseerd dient te worden;
Verplichte aanwezigheid en handtekening van betrokkene bij de consulaire ambtenaar.
Opmerking
Opmerking
Belangrijk: de volmachten met betrekking tot onroerendgoedtransacties kunnen alleen worden opgesteld door de adouls, notarissen of advocaten (zie rubriek “Adoulaire volmachten”).
De volmacht dient de voor- en achternaam, het identiteitskaartnummer en het adres van de gevolmachtigde te vermelden.
Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

Rijbewijs
A. Rijden in het buitenland met een Marokkaans rijbewijs :
Om het rijden van voertuigen in het buitenland te faciliteren voor Marokkaanse burgers heeft het Koninkrijk Marokko bilaterale overeenkomsten gesloten voor de erkenning en omzetting van Marokkaanse rijbewijzen met een aantal landen (zie onderstaande lijst).
De ondertekenende landen van deze overeenkomsten machtigen houders van door de Marokkaanse autoriteiten afgegeven rijbewijzen om op hun grondgebied te rijden tijdens hun korte verblijf (toerisme, stage, studies, opleidingen, enz.).
In het geval van een langdurig verblijf moeten betrokkenen hun rijbewijs in overeenstemming met de voorwaarden van de geldende wetgeving in het gastland omzetten.
Met betrekking tot de documenten die verstrekt dienen te worden voor de omzetting van het rijbewijs worden belanghebbenden verwezen naar de wetgeving die in deze landen van kracht is.
Voor landen waarmee Marokko geen overeenkomst over deze kwestie heeft gesloten is het noodzakelijk om een internationaal rijbewijs te hebben.
B. Rijden in Marokko met een buitenlands rijbewijs :
De Wet nr. 52.05 van de Wegenverkeerswet maakt rijden op het nationale grondgebied mogelijk met een buitenlands rijbewijs onder de volgende voorwaarden:
Marokkanen die in het buitenland wonen mogen op het nationale grondgebied rijden, met een geldig rijbewijs voor maximaal een jaar vanaf de datum van hun definitieve verblijf in Marokko;
Buitenlanders mogen op Marokkaans grondgebied rijden met een in het buitenland afgegeven geldig rijbewijs, maar voor een maximum van een jaar vanaf hun tijdelijk verblijf in Marokko zoals bepaald door de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot de binnenkomst en het verblijf van buitenlanders in het Koninkrijk Marokko.
Na het verstrijken van de genoemde duur van een jaar dienen de houders van een in het buitenland afgegeven rijbewijs het examen af te leggen om het Marokkaanse rijbewijs te behalen en een verzoek in te dienen voor de omwisseling van hun rijbewijs.
De omwisseling van het buitenlandse rijbewijs is mogelijk in de volgende gevallen:
Indien afgegeven door een staat waarmee Marokko een wederzijdse rijbewijserkennings- overeenkomst heeft;
indien afgegeven door een staat die de omwisseling van het Marokkaanse rijbewijs naar nationaal rijbewijs erkent.
Met uitzondering van de bovengenoemde gevallen kunnen Marokkanen die in het buitenland wonen en permanent terugkeren naar Marokko hun buitenlandse rijbewijs omwisselen naar een Marokkaans rijbewijs, zelfs als er geen overeenkomst is gesloten betreffende het omwisselen van het rijbewijs tussen Marokko en de staat die het buitenlandse rijbewijs heeft afgegeven.

C. Rijden in Marokko met een internationaal rijbewijs :
Buitenlanders met een internationaal rijbewijs mogen op Marokkaans grondgebied rijden tijdens de geldigheidsduur van dit rijbewijs. Deze duur kan echter niet langer zijn dan een jaar.

D. Verkrijgen van een internationaal rijbewijs in Marokko :
Om dit soort rijbewijs te verkrijgen, dient men een geldig permanent Marokkaans rijbewijs tehebben en contact op te nemen met «Touring Club du Maroc», voorzien van de volgendedocumenten:
CNIE of paspoort (origineel + kopie);
Marokkaans rijbewijs (origineel + kopie);

عن editor

شاهد أيضاً

Meknes en la 16ª sesión del Foro Internacional de Agricultura

TELEGRAAFM …………..ABDERRAHIM FAKIR IDRISSI Meknes en la 16ª sesión del Foro Internacional de Agricultura del …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333